Voor bouwen komt beleid: Bas van Meggelen over zijn werk als zelfstandig Beleidsadviseur Wonen

Bas werkt sinds kort (1 februari jl.) volledig als zelfstandige. Voor die tijd combineerde hij zijn werk als zelfstandige met dat als senior adviseur Wonen bij de gemeente Leiden. De flexibiliteit van het zzp-schap en de uitdaging om veel onderwerpen snel en goed op te pakken in verschillende werkomgevingen, waren zijn belangrijkste motivaties om volledig zelfstandig te worden. Inmiddels is hij met zijn derde opdracht bezig via zijn bedrijf www.megginterim.nl en met zijn eerste opdracht via Triple.

Wat doe je precies voor Triple?

Sinds juli 2022 mag ik een kijkje in de keuken nemen van de leuke gemeente Maasluis. Daar werk ik onder andere aan beleid voor flexwonen, actualiseer ik de woonvisie en doelgroepenverordening en werk ik samen met collega’s aan een woonzorgvisie voor de gemeente.

Welke actuele ontwikkelingen zie je in je vakgebied?

De woningnood leidt ertoe dat het nieuwe kabinet duidelijk de regie op het thema Wonen / Volkshuisvesting naar zich toe heeft getrokken. Gevolg daarvan is dat het Rijk met alle bestuurslagen en andere relevante partijen zoals woningcorporaties afspraken wil maken hoe deze woningnood samen aan te gaan pakken.

Welke gevolgen heeft dit voor bijvoorbeeld gemeenten?

Uiteindelijk dalen die afspraken veelal neer op de partijen die het in de praktijk moeten doen. Bijvoorbeeld gemeenten die op hun beurt weer meer capaciteit en ervaren medewerkers nodig hebben om dit Rijksbeleid te gaan vertalen naar bijvoorbeeld woondeals, woonzorgvisies of huisvestingsbeleid voor specifieke doelgroepen.

Hoe zie je jouw rol in het licht van die ontwikkelingen?

De waarde die ik probeer toe te voegen is ten eerste mijn ervaring en kennis van de volkshuisvesting. Deze gebruik ik graag om met een brede, integrale blik alle nieuwe rijksregels in samenhang te vertalen naar de lokale praktijk. Wat mij betreft zo praktisch mogelijk, zodat gemeenten werkbaar beleid formuleren waar de burger ook echt iets -ten positieve- van merkt.

Hoe zou jij je graag verder willen ontwikkelen?

In het verleden heb ik zowel de belangen behartigd van gemeenten als corporaties. Daarna heb ik zowel voor een individuele corporatie als gemeente gewerkt. Vervolgens ben ik gestart als parttime-zzp-er bij Vestia en nu werk ik voor de gemeenten Maassluis en Montfoort. Heel graag wil ik die mix behouden en voor verschillende stakeholders actief blijven. Daarnaast wil ik natuurlijk mijn kennis en ervaring naar een nog hoger niveau tillen, want dat helpt bij opdrachten waarbij toch vooral gevraagd wordt om snel in te springen op belangrijke dossiers. In de toekomst zou ik tenslotte graag leiding willen gaan geven aan teams op mijn vakgebied en met mijn achtergrond ook leidinggevenden bij gemeenten en corporaties willen coachen.

Is er een specifiek onderwerp waar je je ‘tanden in zou willen zetten’?

Goed werk leveren voor mijn opdrachtgevers en daarmee ook indirect mijn eigen bedrijf op de kaart zetten, staat nu voorop. Verder ben ik bij mijn opdrachtgevers nu al bezig met onderwerpen waar ik die spreekwoordelijke tanden inzet, zoals de lokale belangen behartigen in de Woondeal met het Rijk en zorgen voor een goede, werkbare woonzorgvisie. Daarna komen er vast nog meer uitdagingen, want de problemen op de woningmarkt zullen na dit jaar niet plots verdwenen zijn.

Voor bouwen komt beleid: Bas van Meggelen over zijn werk als zelfstandig Beleidsadviseur Wonen