Thijs: Een kijkje achter de schermen van zijn dynamische rol bij het COA.

“Als Vastgoedregisseur ben ik onder andere verantwoordelijk voor het aanpassen en uitbreiden van bestaande COA-locaties. Dagelijks werk ik aan het vergroten van de opvangcapaciteit en het verbeteren van de kwaliteit van de opvang.”

Waar is je passie voor het vakgebied ontstaan?

Ik heb Bouwkunde gestudeerd. Dat leek mij interessant en leuk zonder dat hier nog enige passie aan ten grondslag lag. Tijdens het werk ontdek je de noodzaak om met directe betrokkenen (huurders/ gebruikers, leveranciers en collega’s) te gaan samenwerken om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Ik vind het fijn om per specifieke project of ontwikkeling bij te dragen aan het scheppen van een situatie waarin er een gemeenschappelijk gevoel van verbondenheid ontstaat in het te bereiken doel/ resultaat. Daarnaast is een onderdeel van mijn passie dat ik naar veel verschillende stedelijke en landelijke plekken van ons land afreis. Dat roept iedere keer weer het gevoel op van het doen van een ontdekkingsreis.

Waarvan heb je het meeste geleerd tijdens je opdracht bij het COA?

De dagelijks hectiek bij het COA is gemiddeld genomen vrij hoog. Bij het COA heb ik meer dan ooit geleerd dat de (middel)lange termijn doelstelling niet uit het oog verloren mag worden. Loskomen van de waan van de dag is hiervoor een vereiste.

Welke ontwikkelingen heb je meegemaakt sinds je start als Projectregisseur?

Sinds najaar 2023 is de naam en inhoud van de functie veranderd van Projectregisseur naar Vastgoedregisseur. Sinds begin 2024 zijn we bezig om hier concreet invulling aan te geven. Met veelal nieuw aangetrokken collega’s worden per locaties teams gevormd (vastgoedregisseur-projectleider en opzichter) die verantwoordelijk zijn voor lopende technische zaken en het opstarten van toekomstige ontwikkelingen. Per COA-locatie hebben de teams veelal wisselende samenstelling. Hierbij heeft de Vastgoedregisseur veel vrijheid om de onderlinge samenwerking vorm te geven. De Vastgoedregisseur heeft hierbij als eindverantwoordelijke de taak te zorgen voor de randvoorwaarden.

Wat zorgt ervoor dat deze rol en het COA als organisatie zo goed bij jou passen?

Bij het COA komt mijn achtergrond, opleidingen en opgedane werkervaringen tot zijn recht en valt alles op zijn plaats. In de positie van Vastgoedregisseur kan ik dit ten volle benutten met de daarbij door het COA meegegeven verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ik voel mij daarbij goed in mijn rol en positie.

Waarom werk je graag aan maatschappelijke opgaven die impact hebben?

Maatschappelijke (vastgoed)opgaven zijn een breed en ruim begrip. Volkshuisvesting bij een woningcorporatie, maatschappelijk vastgoed bij gemeentelijk overheden die een beleidsdoel ondersteunen, maar ook financieel resultaat halen door het laten renderen van een vastgoedportefeuille van een pensioenfonds. Hoe dichterbij de relatie is met de gebruiker (die bepaalt of de stapel stenen waarin die verblijft wel of niet een maatschappelijke functie heeft), des te meer voel ik de impact voor de maatschappelijke opgave. En naarmate de gebruiker kwetsbaarder is, wordt die impact voor mij groter.

Wat is er leuk aan het werken al tijdelijk zelfstandig adviseur?

Variatie, afwisseling, dynamiek. Als tijdelijk adviseur kom je bij veel verschillende opdrachtgevers over de vloer. Bij iedere opdrachtgever leer je weer nieuwe dingen die je vervolgens als bagage mee kan nemen naar een volgende opdracht. Bij iedere nieuwe opdracht wordt er van je verwacht dat je vanaf dag 1 levert. Dat is, zeker aan het begin van je opdracht, topsport! Je moet altijd alert en scherp zijn. Als je onderdeel wordt van het meubilair moet je jezelf afvragen wat je meerwaarde nog is.

Wat zorgt ervoor dat een opdracht uitdagend is, voor jou persoonlijk?

Voor mij betekent dit het invulling geven aan de doelstelling van de opdrachtgever, waarbij de weg ernaar toe zo veel mogelijk zelf kan worden ingevuld. Daar horen dan bepaalde bevoegdheden bij om dit zo zelfstandig mogelijk te kunnen realiseren.

Thijs: Een kijkje achter de schermen van zijn dynamische rol bij het COA