Hoe is het nu met... Bart?

Bart werkt inmiddels alweer 2 jaar bij Triple. In 2020 is hij gestart als Adviseur RO. Vandaag praten we met Bart over zijn huidige opdracht en zijn visie op de toekomst.
Bart Mossel in Burgum

Het laatste interview is alweer even geleden. Met welke opdracht ben je nu bezig?

Momenteel heb ik een opdracht van 36 uur bij de werkmaatschappij 8KTD, de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Hier ben ik begin dit jaar begonnen als Adviseur Ruimtelijke Ordening. Mijn werkvoorraad bestaat voornamelijk uit het begeleiden van bestemmings- en wijzigingsplanprocedures. Ook neem ik principeverzoeken in behandeling.

Naast mijn werkzaamheden als Adviseur Ruimtelijke Ordening werk ik nu ook deels als Projectleider Ruimte. In deze rol ben ik niet alleen verantwoordelijk voor de ruimtelijke procedure, maar ook voor de voortgang, het budget en de informatievoorziening. Als projectleider ben je de verbindende factor tussen opdrachtgever, de interne organisatie, het bestuur, de politiek en de samenleving.

Wat doe je naast je werk als adviseur ruimtelijke ordening en projectleider ruimte?

Op basis van mijn persoonlijk ontwikkelplan heb ik naast mijn opdracht de training Gebiedsontwikkeling: Van Planidee naar Uitvoering gevolgd. Een training voor (aankomende) projectleiders binnen het ruimtelijk domein.

Verder word ik door verschillende opdrachtgevers ingehuurd als adviseur op het gebied van stikstofdepositie. Een leuke verbreding van mijn dagelijkse werkzaamheden als allround Adviseur RO. In deze rol stel ik stikstofdepositierapporten op met behulp van de AERIUS-calculator en analyseer ik bijvoorbeeld woningbouwprogramma’s voor gemeenten. Met behulp van zo’n analyse worden mogelijke knelpunten op het gebied van stikstofdepositie in kaart gebracht en kan hierop geanticipeerd worden.

Je werkt nu alweer 2 jaar bij Triple. Welke ontwikkeling heb je in die periode doorgemaakt?

Twee jaar geleden had ik enkel ervaring met de gemeentelijke wereld vanuit het bedrijfsleven. Inmiddels weet ik als Adviseur Ruimtelijke Ordening mijn weg te vinden binnen een gemeentelijke organisatie. Daarnaast heb ik door mijn verschillende detacheringsopdrachten een groot netwerk opgebouwd.

Verder heb ik bij Triple dus de training gebiedsontwikkeling kunnen volgen. Dit was een mooie opstap naar de rol als projectleider binnen mijn huidige opdracht.

Wat zijn je ambities voor de toekomst?

Ik hoop de ontwikkeling van de afgelopen twee jaren door te zetten. Voor nu ben ik blij en dankbaar dat ik de verschillende functies en opdrachten binnen Triple kan uitvoeren. Het maakt mijn werk divers en ik leer elke dag weer nieuwe dingen!

Hoe is het nu met Bart?